TITULAR RESPONSABLE DE LA PÀGINA
Josep’s mobles disseny, SL (en endavant Josep’s)  amb CIF B-60872652 i domicili social al carrer Joan Maragall, 36 (Pol. Ind. La Coromina), 08560 Manlleu (Barcelona) i telèfon de contacte 93 850 62 82, és l’empresa titular i propietaria del domini www.joseps.es i dels correus electrònics associats a aquest domini.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
© Josep’s 2011. Tots els drets d’explotació estan reservats.
Els drets de propietat intel·lectual relatius a la pàgina web www.joseps.es son titularitat de Josep’s  i estan protegits per llei. Queda expressament prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial de la seva informació per qualsevol finalitat i per qualsevol mitjà, sense autorització expressa i per escrit de l’empresa.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I DELS ENLLAÇOS
Josep’s no es fa responsable del mal ús que els usuaris en facin dels continguts de la pàgina web i es reserva el dret d’actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan ho consideri oportú.
Josep’s no es fa responsable del contingut ni la veracitat de les pàgines a les quals es pot accedir a traves de la seva pàgina web, ni de la informació continguda en pàgines web de tercers i vinculada a la seva pàgina web. La única finalitat dels enllaços es afavorir, fomentar i facilitar l’accés a la informació que pot ser del seu interès.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i de tota la normativa de protecció de dades aplicable, s’informa als usuaris que Josep’s és el responsable de la recollida i tractament de les dades personals que els usuaris envien lliurament i voluntàriament a través de la pàgina web www.joseps.es.
Totes les dades recollides passaran a formar part d’un fitxer de la seva titularitat amb la única finalitat de complir l’objecte social de l’empresa i Josep’s es compromet a mantenir i guardar les dades personals de forma confidencial. Aquestes dades no es cediran a altres empreses.

Així mateix s’informa que l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals enviant l’oportuna sol·licitud al correu electrònic info@joseps.es.